Neidio i'r prif gynnwys

Gweithdy Ysgrifennu a Dweud Storïau gyda Peter Cornelious (GOHIRIWYD)

Dyddiad(au)

25 Hyd 2021 - 26 Hyd 2021

Amseroedd

10:00 - 15:00

Lleoliad

Amgueddfa Firing Line, Castell Caerdydd, CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Er mwyn dathlu Hanner Tymor a Gŵyl Amgueddfeydd Cymru rydym yn gwahodd pobl i gymryd rhan mewn gweithdy AM DDIM ar ysgrifennu a dweud storïau dan ofal Peter Cornelious, Awdur ‘Poppy’, sy’n dweud hanes Molly a Billy sy’n bâr priod ifanc yn byw yng Nghymru (Casnewydd) wrth i’r Rhyfel Byd Cyntaf gychwyn.

Bydd Peter yn darllen y llyfr teimladwy hwn ac yn gwahodd pobl ifanc i greu eu diweddglo eu hunain i’w stori.

Bydd y mynychwyr hefyd yn gallu prynu copi o Poppy wedi ei arwyddo.

Mae’r gweithdai hyn AM DDIM ond yn gyfyngedig i 12 unigolyn ym mhob sesiwn oherwydd cyfyngiadau COVID. Cynhelir y gweithdai am:

  • 10:00 (mwyafswm o 12 unigolyn)
  • 11:00 (mwyafswm o 12 unigolyn)
  • 12:00 (mwyafswm o 12 unigolyn)
  • 13:00 (mwyafswm o 12 unigolyn)
  • 14:00 (mwyafswm o 12 unigolyn)

I archebu lle mewn un o’r sesiynau cysylltwch â Rachel Adams ar curatormanager@cardiffcastlemuseum.org.uk neu drwy ffonio 029 2078 8370.

Ariennir y digwyddiad hwn gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru ac mae’n ffurfio rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.