Neidio i'r prif gynnwys

Y Llwybr Iâ - AR GAU

Dyddiad(au)

12 Tach 2020 - 03 Ion 2021

Amseroedd

10:00 - 22:00

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Datganiad ar y Cyd ar gyfer Caerdydd ac Abertawe – Atyniadau’r Llwybr Iâ

17/11/20

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus gan swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru dros y penwythnos, penderfynwyd y bydd atyniadau’r llwybr iâ, a oedd i fod i agor yng nghanol dinasoedd Caerdydd ac Abertawe, yn aros ar gau i’r cyhoedd.

Mae’r ddau awdurdod lleol yn deall y bydd hyn yn siom i breswylwyr a hoffent ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi. Fodd bynnag, diogelwch pawb yn ystod y pandemig yw ein blaenoriaeth o hyd ac mae’n bwysig ein bod yn dilyn y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf. Bydd unrhyw un sydd wedi archebu a thalu am slot ar y llwybr iâ yn cael ad-daliad llawn gan y trefnwyr. Nid oes angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth i gael yr ad-daliad, caiff ei weithredu yn awtomatig. Cofiwch y gall gymryd hyd at 5 diwrnod i ymddangos yn eich cyfrif.

Mae’r elfennau bwyd a diod eisoes ar agor. Rhagwelir y bydd yr atyniadau Nadolig eraill yn agor yn y ddwy ddinas yn y dyddiau nesaf.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.