Neidio i'r prif gynnwys

Luna Cinema: Rocketman

Dyddiad(au)

04 Med 2022

Amseroedd

20:00

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Mae Sinema Awyr Agored #1 y DU yn dychwelyd ar gyfer haf 2022

Byddwch yn barod am haf o sinema o dan y sêr wrth i The Luna Cinema ddychwelyd i Gastell Caerdydd gyda dewis anhygoel o ffilmiau gwych!

Mae’r rhaglen ar gyfer Haf 2022 yn cynnwys golwg newydd arobryn Spielberg ar y sioe gerdd glasurol “West Side Story”, ochr yn ochr â’r Suuuummmmer Niiiiigggght eithaf mae gennym ni “Grease” yn ôl ar y sgrin fawr ac yn olaf mae gennym ni’r sioe gerdd biopic ysblennydd “Rocketman”.

Mae’r flwyddyn hon yn nodi dychweliad buddugoliaethus sinema Hollywood i’r sgrin fawr, a pha ffordd well o ddal ffilm boblogaidd ddiweddar neu ail-ymweld â ffefryn cadarn nag ar ein sgriniau anferth mewn lleoliad awyr agored hardd?

Mae gennym ni fwyd bendigedig a bar llawn, yn ogystal ag opsiynau seddi newydd sbon (cadair dec noson hoed i ddau unrhyw un?!) ochr yn ochr â’n soffas Luna VIP hynod boblogaidd – mae’r cyfan yn barod ar gyfer noson allan berffaith. Felly, beth ydych chi’n aros amdano – casglwch eich ffrindiau, trefnwch y noson ac fe welwn ni chi’r haf hwn am sinema al fresco o dan y sêr.

Mae lleoedd yn gyfyngedig iawn, ac mae’n rhaid archebu pob tocyn ymlaen llaw, felly archebwch yn gynnar i osgoi colli allan ac i sicrhau gostyngiad cynnar ar y pris!

Mae tocynnau deryn cynnar ar gael tan 1 Ebrill yn unig.