Neidio i'r prif gynnwys

Gwyl Nadolig - The Nutcracker

Dyddiad(au)

25 Tach 2022 - 27 Tach 2022

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

GWYL NADOLIG CASTELL CAERDYDD
YN Y SPIGELTENT

Mae Gŵyl Nadolig Castell Caerdydd yn atyniad adloniant newydd ysblennydd sy’n cael ei lwyfannu mewn lleoliad unigryw ar dir Castell Caerdydd. Gan ychwanegu arlwy unigryw arall at Dymor y Nadolig Caerdydd, bydd tair sioe anhygoel yn cynnig rhywbeth at ddant pawb – Santa’s Wish, Castellana a The Nutcracker – ac yn cael eu perfformio yn y rownd, yn agosatrwydd Spiegeltent 570-sedd, yn addo ym mhob eiliad. cludo ymwelwyr i fyd hiraethus a hudolus.

BETH YW SPIEGELENT?

Spiegeltent Ewropeaidd (neu ddrychau hud) yw’r cabaret a’r salon cerddoriaeth eithaf. Mae’n bafiliwn wedi’i naddu â llaw a ddefnyddiwyd fel neuadd ddawns deithiol, salon adloniant Bohemaidd a phabell blasu gwin ers diwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Roeddent yn arfer bod yn brif atyniad yn ffeiriau hwyl Gwlad Belg.

Mae’r babell wedi’i hadeiladu o bren, drychau wedi’u torri, cynfas, gwydr plwm, a manylir arno mewn brocêd melfed. Mae pob un yn unigryw gyda’i enw, personoliaeth ac arddull ei hun. Dim ond llond llaw o’r pebyll arbennig a chwedlonol hyn sydd ar ôl yn y byd ac mae The Fortuna, sy’n eiddo i’r cwmni Iseldiraidd Van Rosmalen, yn un o’r rhai harddaf, yn gartref i rai o berfformwyr a cherddorion gorau’r byd.

The Nutcracker

Bale’r Nadolig gyda Twist Cymreig

Mae Gŵyl Nadolig Castell Caerdydd yn agor gyda chlasur Nadoligaidd, ond nid dim ond fersiwn o The Nutcracker yw hon, dyma’r bale Nadolig gyda thro Cymreig, sy’n gweddu i’r lleoliad unigryw y caiff ei pherfformio ynddo.

Eisoes yn ffefryn teuluol cadarn gyda’r rhai a fynychodd y rhediad agoriadol nodedig yn 2021, mae The Rubicon Dance Company yn cyflwyno ei fale cyfoes hyd llawn o The Nutcracker – ail-ddychmygiad cyntaf Cymru o’i fath, sy’n cynnwys cast cyfoethog o gymeriadau adnabyddus Cymreig, gan gynnwys Yncl Idris, Bop Sheila & Bopa Linda a Y Fari Lwyd!

Mae’r cynhyrchiad hefyd yn cynnwys sioe nodedig y cwmni Snowflakes fel y’i gwelir yn nathliadau Jiwbilî Platinwm Caerdydd ac yn cynnwys golwg unigryw’r coreograffydd Jamiel Laurence ar ddawnsio, tumbling, avalanching a hedfan peli eira!

Gwahoddir cynulleidfaoedd am daith hudolus trwy Nadolig Teulu William. Wrth i ni gael ein tywys i fyd breuddwydiol ein prif gymeriad, Carys, bydd ei hewythr Idris yn creu brwydr, storm eira a’i sioe amrywiaeth ei hun, The Uncle Idris Show!

O ddydd Gwener 25 Tachwedd 2022 am 5 perfformiad yn unig!

GWASANAETH CWSMER

Sylwch nad yw Castell Caerdydd yn gyfrifol am weithrediad Gŵyl y Nadolig yn y Spiegeltent, nid ydym yn delio ag unrhyw werthiant tocynnau ac ni allwn ddarparu gwybodaeth am unrhyw archebion, na gwneud newidiadau iddynt.

Ar gyfer pob ymholiad gan gwsmeriaid yn ymwneud â sioeau Gŵyl y Nadolig, cysylltwch ag info@thecastle.wales, neu ffoniwch +44 (0)29 2152 0052.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.