Neidio i'r prif gynnwys

Picnic Brenhinol

Dyddiad(au)

07 Mai 2023

Amseroedd

12:00 - 16:00

Lleoliad

Castell Caerdydd Stryd y Castell Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Brynhawn Sul rydym yn gwahodd y cyhoedd i wisgo’n smart, ymgynnull teulu a ffrindiau ac ymuno gyda’n gilydd yng Nghastell Caerdydd ar gyfer Picnic Brenhinol fel rhan o Ginio Mawr y Coroni. Bydd y dathliadau’n cynnwys rhaglen o gerddoriaeth fyw ac adloniant symudol ar thema, gan greu awyrgylch dathlu a ffocws i bobl rannu bwyd a hwyl gyda’i gilydd. Anogir ymwelwyr i ddod â’u picnic eu hunain neu i wneud defnydd o’r cyfleusterau arlwyo yn y castell. Bydd y digwyddiad yn rhad ac am ddim a bydd y castell yn parhau ar agor i’r cyhoedd drwy’r cyfan.