Neidio i'r prif gynnwys

Gwyl Nadolig - Santa's Wish

Dyddiad(au)

02 Rhag 2022 - 24 Rhag 2022

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

GWYL NADOLIG CASTELL CAERDYDD
YN Y SPIGELTENT

Mae Gŵyl Nadolig Castell Caerdydd yn atyniad adloniant newydd ysblennydd sy’n cael ei lwyfannu mewn lleoliad unigryw ar dir Castell Caerdydd. Gan ychwanegu arlwy unigryw arall at Dymor y Nadolig Caerdydd, bydd tair sioe anhygoel yn cynnig rhywbeth at ddant pawb – Santa’s Wish, Castellana a The Nutcracker – ac yn cael eu perfformio yn y rownd, yn agosatrwydd Spiegeltent 570-sedd, yn addo ym mhob eiliad. cludo ymwelwyr i fyd hiraethus a hudolus.

BETH YW SPIEGELENT?

Spiegeltent Ewropeaidd (neu ddrychau hud) yw’r cabaret a’r salon cerddoriaeth eithaf. Mae’n bafiliwn wedi’i naddu â llaw a ddefnyddiwyd fel neuadd ddawns deithiol, salon adloniant Bohemaidd a phabell blasu gwin ers diwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Roeddent yn arfer bod yn brif atyniad yn ffeiriau hwyl Gwlad Belg.

Mae’r babell wedi’i hadeiladu o bren, drychau wedi’u torri, cynfas, gwydr plwm, a manylir arno mewn brocêd melfed. Mae pob un yn unigryw gyda’i enw, personoliaeth ac arddull ei hun. Dim ond llond llaw o’r pebyll arbennig a chwedlonol hyn sydd ar ôl yn y byd ac mae The Fortuna, sy’n eiddo i’r cwmni Iseldiraidd Van Rosmalen, yn un o’r rhai harddaf, yn gartref i rai o berfformwyr a cherddorion gorau’r byd.

Dymuniad Siôn Corn – Sioe Gerdd Newydd Hudolus

“Ar noson oer o aeaf a gododd i’r wawr, disgynnodd ychydig o eira ffres yn dawel… ganwyd pluen eira…”
Mae pluen eira’r gorachen hudol mewn man anodd iawn. Mae sled Siôn Corn wedi cwympo ac nid yw i’w weld yn unman.

A fyddwch chi’n gallu helpu i ddod o hyd i Siôn Corn?

A all Pluen Eira’r Coblyn greu cynllun i gael Siôn Corn adref mewn pryd ac arbed y Nadolig?

Ydy’r Jariau Dymuniad Hudol yn dal yr ateb?

Ydych chi wir yn credu?

Mae’r antur gerddorol deuluol dwymgalon hon, wedi’i chyfoethogi â chaneuon gwreiddiol, adrodd straeon trochol a thaenelliad o hud syrcas yn sicr o adael y teulu cyfan yn orlawn â llawenydd a hapusrwydd yr ŵyl.

Wedi’i berfformio yn y Fortuna Spiegeltent hardd, addurnedig a chartrefol o fewn tiroedd hanesyddol Castell Caerdydd, dyma brofiad y Nadolig na ddylid ei golli ac mae’n addas ar gyfer pob oed.

Mae Premiere Byd y sioe gerdd newydd hon yn digwydd ar 2 Rhagfyr, a bydd y sioe yn rhedeg am dymor cyfyngedig iawn tan 24ain (mae Siôn Corn yn ddyn prysur iawn ac yn gorfod bod adref erbyn Noswyl Nadolig).

Credwch, bydd yr hud yn dod yn wir!

GWASANAETH CWSMER

Sylwch nad yw Castell Caerdydd yn gyfrifol am weithrediad Gŵyl y Nadolig yn y Spiegeltent, nid ydym yn delio ag unrhyw werthiant tocynnau ac ni allwn ddarparu gwybodaeth am unrhyw archebion, na gwneud newidiadau iddynt.

Ar gyfer pob ymholiad gan gwsmeriaid yn ymwneud â sioeau Gŵyl y Nadolig, cysylltwch ag info@thecastle.wales, neu ffoniwch +44 (0)29 2152 0052.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.