Neidio i'r prif gynnwys

Yn Fyw ac yn Rhydd

Dyddiad(au)

27 Aws 2021 - 30 Aws 2021

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Yn Fyw ac yn Rhydd: Pedair noson o gerddoriaeth fyw yng Nghastell Caerdydd
i gefnogi canolfannau llawr gwlad.

Bydd pedair noson o gerddoriaeth fyw, wedi’u curadu gan ganolfannau cerddoriaeth llawr gwlad Caerdydd, yn cael eu cynnal yng Nghastell Caerdydd dros benwythnos gŵyl y banc ym mis Awst, fel rhan o gynllun gan Gyngor Caerdydd a ddatblygwyd gyda Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd, i gefnogi cerddoriaeth fyw a rhoi diwylliant wrth wraidd adferiad y ddinas o Covid-19.

Bydd tair act yn perfformio bob nos, a bydd y canolfannau annibynnol Clwb Ifor Bach, Porters, Fuel a The Moon, yn curadu’r gerddoriaeth, yn gwerthu’r tocynnau, yn cadw’r holl incwm o’r tocynnau, ac yn talu’r cerddorion sy’n cymryd rhan, gan roi cymorth y mae mawr ei angen i ddiwydiant sydd wedi dioddef yn sgil y canllawiau iechyd cyhoeddus llym sydd eu hangen i reoli lledaeniad Covid-19.

Yn dechrau ddydd Gwener 27 Awst, cynhelir noson agoriadol o gerddoriaeth wedi’i rhaglennu gan Clwb Ifor Bach, gan gynnwys bandiau lleol Panic Shack, Buzzard Buzzard Buzzard a Bug Club.

Porters fydd yn gyfrifol am raglen nos Sadwrn, gan gyflwyno Yasmine & the Euphoria, Year of the Dog a mwy.

Fuel fydd yn cymryd yr awenau nos Sul, gyda rhaglen sy’n cynnwys Those Damn Crows, a mwy. The Moon fydd yn dod â phenwythnos Gŵyl y Banc i ben ddydd Llun gyda Afro Cluster, a fydd yn dathlu lansiad eu halbwm newydd, The Allergies, Niques, DJ Trishna Jaikara, a Prendy.

Bydd tocynnau a mwy o wybodaeth ar gael ar wefannau neu gyfryngau cymdeithasol y canolfannau unigol o ddydd Mercher 28 Gorffennaf, gan gynnwys manylion y perfformwyr a ychwanegir at y rhai a restrir uchod.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.