Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd

 Mae Firing Line yn gysyniad unigryw ac arloesol a ddatblygwyd drwy gydweledigaeth Marchfilwyr 1af y Frenhines a’r Cymry Brenhinol.

Mae Firing Line yn arddangosfa o’r radd flaenaf sy’n coffáu dros 300 mlynedd o hanes milwrol balch a nodedig, gan gynnwys Brwydr Waterloo 1815, Rorke's Drift yn erbyn y Zulus ym 1879 yn ogystal ag ymgyrchoedd diweddar yn Irac ac Afghanistan heddiw.Caiff y straeon hyn eu hadrodd gan ddefnyddio cymysgedd o wybodaeth hanesyddol, arddangosfeydd, rhaglen o ddigwyddiadau hanes byw a gweithgareddau ymarferol sy’n galluogi ein hymwelwyr i ddeall pam bod pobl gyffredin wedi bod yn barod i wneud pethau hynod a chyflawni gweithredoedd gwrol rhyfeddol.

 

Mae Firing Line ar agor bob dydd, o 9am tan 5.30pm (neu 4.30pm Tach-Chwef).

 

Mae mynediad i Firing Line yn gynwysedig yn eich tocyn mynediad i’r Castell.

 

www.cardiffcastlemuseum.org.uk