Gweithgareddau Addysgol i Ysgolion

Mae 2018/19 yn argoeli'n flwyddyn gyffrous arall i ysgolion sy'n ymweld â Chastell Caerdydd

I wella ein cynnig i ysgolion rydyn ni’n cyflwyno nifer o weithgareddau cwricwlaidd arbennig, a hwylusir gan mwyaf gan weithwyr proffesiynol addysgol sy’n arwain gweithdai ledled y DU.

Ym mis Awst 2017, enillodd Castell Caerdydd Wobr Sandford am Addysg gan yr Ymddiriedolaeth Addysg Dreftadaeth. Mae'r wobr yn cydnabod gwasanaethau a chyfleusterau addysg o ansawdd mewn safleoedd hanesyddol ledled Prydain.

Bydd angen archebu'n gynnar ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Lawrlwythwch bamffled Gweithgareddau Addysgol Castell Caerdydd yma

Ewch i Gwybodaeth i’w Lawrlwytho i gael rhagor o wybodaeth am y gweithdai sydd ym mhamffled Gweithgareddau Addysgol eleni.