Gwybodaeth Ymarferol

  • Hyd yr Ymweliad
  • Storio Cotiau a Bagiau
  • Cyfleusterau Tywydd Gwlyb
  • Pecynnau Cinio
  • Asesiadau Risg
  • Siop Anrhegion

 Rydyn ni'n croesawu mwy na 20,000 o blant ysgol y flwyddyn i'r Castell ac yn ceisio gwneud pob ymweliad yn un arbennig. Cliciwch yma i lawrlwytho map o diroedd y Castell

Cyn neu ar ôl eich ymweliad, edrychwch ar ein tudalen Time Travellers a lawrlwythwch ein Canllaw Clywedol i blant.

 

Hyd yr Ymweliad

Mae rhai ysgolion yn dewis ymweld am ran o ddiwrnod, er y byddwn yn argymell eich bod yn caniatáu cymaint o amser â phosibl. Er mwyn gwneud y mwyaf o'ch ymweliad, byddai'r opsiynau canlynol yn cymryd hyd at 4awr gan gynnwys amser i fwynhau egwyl cinio ac ymweliad i siop anrhegion y Castell.   

 

  • Taith dywysedig o ystafelloedd y Castell; 45-60 munud y grŵp
  • Defnyddio'r Ganolfan Addysg; 75 munud y grŵp.
  • Defnyddio'r Ganolfan Ddehongli, taith Glywedol, Hebogyddiaeth, Llwybr y Bylchfur a Llochesi Rhyfel - tua 60 - 90 mumd )

 

Storio Cotiau a Bagiau

Gall grwpiau adael bagiau a chotiau mewn adeilad bychan wrth ymyl y fynedfa i'r Castell ond ni ellir gadael bagiau yn y Ganolfan Addysg ar adegau prysur. Wrth gadw bagiau yn yr ardaloedd cinio, peidiwch â’u gadael ar y cadeiriau neu’r byrddau oherwydd gallai grwpiau eraill fod yn defnyddio’r ardal cyn i chi gyrraedd.

 

Cyfleusterau Tywydd Gwlyb

Paratowch ar gyfer y posibilrwydd o dywydd garw, gan y gall rhan helaeth o'ch ymweliad fod yn yr awyr agored.

 

Pecynnau Cinio

Gall grwpiau sy’n defnyddio’r Ganolfan Addysg fwyta eu pecyn cinio yno fel rhano’u sesiwn. Ar hyn o bryd nid oes gennym ystafell benodol i ysgolion fwyta eu cinio mewn tywydd garw,ond os yw’n bosibl byddwn bob amser yn ceisio darparu argyfer eich grŵp rywle ar lawr isaf yCastell.

Efallai bydd yn rhaid i ni rannu grwpiau mwy er mwyn sicrhau bod digon o le iddyn nhw gael cinio y tu mewn yn ystod tywydd gwlyb ac efallai na fydd yn bosibl i grŵp blwyddyn gyfan fwyta gyda’i gilydd ar yr un pryd. Cewch wybod pryd fydd eich amser cinio wrth archebu a lle fyddwch chi’n cael cinio wrth gyrraedd. Os hoffech gael lle i gael cinio, mae’n holl bwysig eich bod chi’n cadw at yr amseroedd a roddir i chi gan fod grwpiau eraill yn debygol o ddefnyddio’r man cyn ac ar eich ôl chi.

 

Ymweliadau Cyfarwyddo

Er mwyn gwneud y mwyaf o'ch ymweliad awgrymwn eich bod yn manteisio ar ein cynnig di-dâl i gyfarwyddo cyn i chi ddod gyda'ch grŵp. Gellir trefnu hyn drwy ffonio'r Swyddog Addysg - Elizabeth Stevens ar 029 2087 8110 neu ffoniwch 029 2087 8100 os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â'r teithiau hyn.

 

Asesiadau Risg

I helpu gyda’ch asesiad risg lawrlwythwch bamffled Gwybodaeth Diogelwch i Ysgolion ac ymweliadau addysgol Castell Caerdydd yma

 

Siop Anrhegion

Mae gennym siop anrhegion, sy'n cynnig anrhegion o ansawdd am ystod o brisiau rhesymol ac mae croeso i ysgolion ddefnyddio'r siop. Fodd bynnag, gofynnwn i grwpiau rannu yn niferoedd  (10 ar y tro fyddai'n ddelfrydol) i fynd i mewn i'r siop.

Rydym yn cynnig y dewis i ysgolion archebu eitemau o flaen llaw o'r siop, a gallwn eu paratoi ar eich cyfer. Gall y rhain gynnwys anrhegion hyd at unrhyw swm a ddewiswch ar gyfer eich disgyblion.

 

Os hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ffoniwch y Siop Anrhegion ar 029 2087 3532