Yn galw pob llyfrbryf…

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn ei ôl!

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd bellach yn ei 6ed blwyddyn ac fe’i cynhelir dros ddau benwythnos gyda digwyddiadau i ysgol yng nghanol yr wythnos. Mae’r ŵyl yn cynnwys mwy na 40 o ddigwyddiadau gan gynnwys sesiynau crefft AM DDIM a rhaglen helaeth o ddigwyddiadau i ysgolion a gynhelir mewn canolfannau eiconig ledled canol y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas, Amgueddfa Cymru a Stori Caerdydd.

Yma yng Nghastell Caerdydd rydym yn falch o fod yn cynnal 9 digwyddiad dros y dau penwythnos, gan gynnwys sesiynau Cymraeg a Saesneg, gyda awduron plant gwych. Ewch i'n tudalen Digwyddiadau i gael rhagor o fanylion am y rhain, neu ewch i www.cardiffkidslitfest.com/cy/ am fanylion llawn yr ŵyl!

Mae’r ŵyl, a anelir yn bennaf at blant 3-11 mlwydd oed, yn parhau i greu darllenwyr am oes wrth ddiddanu a thanio brwdfrydedd plant am ddarllen. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys gweithdai ysgrifennu, darlleniadau, gweithgareddau crefft, cwisiau a gemau ac ambell ymddangosiad gan gymeriad neu dda!

Mae’r awduron a’r darlunwyr gwadd yn cynnwys Petr Horáček, Sibéal Pounder, Tom Percival, Catherine Fisher, Huw Aaron, Tom Palmer, Steven Butler a Jonathan Meres i enwi ond rhai.