Hwyl i'r Teulu

Mae digon o bethau i blant wneud ar ymweliad â Chastell Caerdydd, o ddigwyddiadau arbennig drwy gydol y flwyddyn a gweithdai i’w diddanu yn ystod y gwyliau i ddilyn llwybrau o amgylch y tiroedd a thrwy’r ystafelloedd.

Dilynwch Lwybr y Teulu o amgylch y tiroedd a chwrdd â rhai o’r cymeriadau sydd wedi byw yng Nghastell Caerdydd dros y canrifoedd. Dewch i ganfod yr atebion i’r cwestiynau sydd i’w gweld ym mhob man o gwmpas y Castell â chymorth gan Gwen y Ferch Geltaidd, Marcius y Milwr Rhufeinig a llawer mwy. Cofiwch ddefnyddio’r daith glywedol neu lawrlwytho’r ap i glywed eu hanesion. Ar ôl ateb y cwestiynau, dewch yn ôl yma i weld yr atebion a’u cymharu â’ch atebion chi!

Pan fyddwch yn mynd i weld Ystafelloedd y Castell, cofiwch chwilio am Banquo y ci heb glustiau sef y man cychwyn ar gyfer Llwybr yr Anifeiliaid. Chwiliwch am ei ffrindiau yn y tŷ a lliwiwch y tudalennau yn y llyfryn wrth i chi fynd o gwmpas.

Mae llyfrynnau Llwybr y Teulu a Llwybr yr Anifeiliaid ar gael i’w prynu yn y swyddfa docynnau neu’r siop anrhegion ar unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad.