Joust! i ysgolion

Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

10am – 2pm

Addas ar gyfer: Pob oed 

Cost: £6.25 y plentyn*

*Nid yw taith dywys o amgylch y Castell neu fynediad i’r Gorthwr wedi’i chynnwys

Tocynnau ar gael o hyd – ffoniwch 029 2087 8110 i archebu. 

Bydd y diwrnod addysgol cyffrous hwn yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi bywyd yn y Castell yn y Canol Oesoedd.  Cyn y prif ymryson, bydd plant yn cael cyfle i weld sut roedd yswain yn helpu i wisgo ei feistr mewn harnais arfwisg, ac yna arddangosfa ymladd ysblennydd. Bydd hefyd wersyll canoloesol i’w grwydro, adrodd straeon ac arddangosfeydd jyglo.   

Yna bydd Marchogion Brenhinol Lloegr yn mynd i arena Joust!, mewn sioe wefreiddiol sy’n llawn dawn, dewrder a marchogaeth. Yn ogystal â chefnogi eu hoff farchog, bydd y plant yn gallu gwylio gornestau cleisiog a marchogion yn syrthio o’u ceffylau. Digwyddiad gwych sy’n dal y sylw, yn gywir yn hanesyddol ac, uwch bopeth, yn adloniant ardderchog!

Mae elfennau o ddigwyddiad Joust! yn briodol i ysgolion sy’n astudio cyfnod y Tuduriaid.   

Bydd perfformiadau cyhoeddus Joust! ar Ddydd Sadwrn 23  Ddydd Sul 24 Mehefin

 

Ffoniwch Elizabeth Stevens i gadw lle ar gyfer Joust! ar:

029 2087 8110

ebost: EStevens@cardiff.gov.uk

Nifer gyfyngedig o lefydd sydd i gael, felly peidiwch ag oedi rhag trefnu lle. 

 

Gwybodaeth Archebu Bwysig 

Yn anffodus ni allwn gadw lle yn amodol ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn. Ni fydd ad-daliadau ar gael a byddwch yn derbyn anfoneb ar gyfer y nifer o ddisgyblion yr archebwch lefydd ar eu cyfer. Bydd angen taliad llawn ar gyfer Joust! o fewn mis o archebu.