Llogi Corfforaethol a Digwyddiadau

  • Pecynnau pwrpasol i wneud eich digwyddiad yn un unigryw
  • Perffaith ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, ciniawau gala, partïon preifat, cyfarfodydd busnes a digwyddiadau prom
  • Dewis o fwydlenni blasusFfoniwch 029 2087 8105 i gael rhagor o wybodaeth a threfnu i ddod i weld y lle

 

Castell Caerdydd, sydd wrth galon y brifddinas, yw’r lleoliad mawreddog eithaf. Mae pensaernïaeth goeth a gogoneddus yn ei dyrau hudolus, ac mae’r ystafelloedd wedi’u haddurno’n hynod gain gyda phensaernïaeth unigryw, décor bendigedig a cheinder syfrdanol. Mae digon o le yn ein hystafelloedd cyfforddus; maent yn hyblyg, ac mae modd eu gosod a’u trefnu mewn amryw wahanol ffyrdd.

Gallwn eich helpu gyda phecynnau rhodd corfforaethol, dewisiadau clyweledol a thelerau ffafriol mewn gwestai lleol hefyd.

 

LLOGI YSTAFELL CASTELL CAERDYDD

  Llun - Iau Gwe - Sul neu Gwyliau Banc
Y Tŵr Gwesteion £150 £150
Yr Is-grofft £320 £425
Y Neuadd Wledda £525 £650
Y Llyfrgell a'r Ystafell Ymlacio £525 £650
Y Ganolfan Ymwelwyr £400 £550

Cost fesul awr am isafswm o 4 awr.

Prisiau yn cynnwys TAW

Manylion yn gywir heddiw sef 01/04/2019

 

 

Cynllunio digwyddiad?

Anfonwch ymholiad atom a bydd aelod o’r tîm yn dod yn ôl atoch.

 

Archwiliwch ein hystafelloedd