Neidio i'r prif gynnwys

Oriau Agor Dros y Dolig

MYNEDIAD I’R CASTELL

Yn unol â rheoliadau cyfredol Llywodraeth Cymru, bydd Castell Caerdydd yn aros ar gau o 21 Rhagfyr 2020 hyd nes y clywir yn wahanol. Mae’r cau hwn yn ymestyn i’r safle cyfan, gan gynnwys y sgwâr cyhoeddus. Os nad ydych eisoes wedi ein dilyn ar Twitter, Facebook ac Instagram, am gynnwys hwyl, ffeithiau hanesyddol a chyhoeddiadau.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth barhaus. O bob un ohonom yng Nghastell Caerdydd, cael Nadolig llawen iawn, ac arhoswch yn ddiogel.

Os ydych chi’n ansicr o’r cyfyngiadau coronafirws diweddaraf, ewch i llyw.cymru i gael mwy o wybodaeth