Newyddion Addysg

 

Siôn Corn ar gyfer Ysgolion

 

Eleni, bydd ysgolion unwaith eto'n gallu archebu i ymweld â Siôn Corn yng Nghastell Caerdydd. Bydd yn symud o’i Groto i mewn i un o ystafelloedd arddangos y Castell ac mae hwn yn ddigwyddiad newydd i ysgolion.

Bydd ysgolion yn gallu ymweld â'r Castell, a fydd wedi'i addurno ar gyfer y Nadolig, a bydd pob disgybl yn derbyn anrheg a llyfryn gweithgareddau i fynd adref ag ef.

 

Bydd ymweliadau ysgol â Siôn Corn yn rhedeg ar y dyddiadau canlynol:

Rhag 2ail - 4ydd

Rhag 9fed - 12fed

Rhag 16eg - 19eg

 

Prisiau:

Taith Hunan-dywys, Ymweliad â Siôn Corn a Rhodd - £8.00 y disgybl. Oedolion ychwanegol dros y gymhareb safonol - £6.00

Taith Dywys, ymweliad â Siôn Corn a Rhodd - £10.00 y disgybl. Oedolion ychwanegol dros y gymhareb safonol - £9.00

 

Ein cymarebau safonol o oedolion am ddim yw:

Meithrinfa Derbyniad Blyn 1 & 2 Blyn 3 - 6
1:3 1:5 1:6 1:10

 

Sylwch: Nid dyma’r Groto Siôn Corn yr ydym wedi’i gynnig o’r blaen.

 


 

Ffilm Castell Caerdydd

Edrychwch ar y ffilm ysbrydoledig hon am ymweliad â Chastell Caerdydd gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Gatholig St John yng Nghaerdydd.

Os ydych yn chwilio am waith i’w wneud yn seiliedig ar ymweliad â’r Castell, beth am ddilyn esiampl Ysgol Gynradd Gatholig St John a gwneud eich ffilm eich hun?

 


 

Tymor yr haf  

Os ydych wedi gweld gweithdy sy’n apelio ac sy’n briodol i’ch dosbarth, cysylltwch am fanylion dyddiadau sydd ar gael ar gyfer tymor yr haf.

 Cysylltwch ag Elizabeth Stevens ar 029 2087 8110 neu danfonwch e-bost EStevens@cardiff.gov.uk am fwy o wybodaeth.