Newyddion Addysg

Ffilm Castell Caerdydd

Edrychwch ar y ffilm ysbrydoledig hon am ymweliad â Chastell Caerdydd gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Gatholig St John yng Nghaerdydd.

Os ydych yn chwilio am waith i’w wneud yn seiliedig ar ymweliad â’r Castell, beth am ddilyn esiampl Ysgol Gynradd Gatholig St John a gwneud eich ffilm eich hun?

 


 

Groto Siôn Corn i Ysgolion

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd I’r Castell yn ystod Mis Rgagfyr.

Caiff pob plenty anrheg a chyfle i gwrdd â Siôn Corn yn ei groto hudol.

Gwerthwyd pob tocyn y llynedd felly prynwch docynnau mewn da bryd, o fis Medi ymlaen.

Cost: £6.50 fesul plentyn gan gynnwys anrheg, neu £9.00 fesul plentyn gan gynnwys anrheg a thaith dywys.

 


 

Tymor yr haf  

Os ydych wedi gweld gweithdy sy’n apelio ac sy’n briodol i’ch dosbarth, cysylltwch am fanylion dyddiadau sydd ar gael ar gyfer tymor yr haf.

 Cysylltwch ag Elizabeth Stevens ar 029 2087 8110 neu danfonwch e-bost EStevens@cardiff.gov.uk am fwy o wybodaeth.