Newyddion Addysg

 

Ffilm Castell Caerdydd

Edrychwch ar y ffilm ysbrydoledig hon am ymweliad â Chastell Caerdydd gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Gatholig St John yng Nghaerdydd.

Os ydych yn chwilio am waith i’w wneud yn seiliedig ar ymweliad â’r Castell, beth am ddilyn esiampl Ysgol Gynradd Gatholig St John a gwneud eich ffilm eich hun?

 


 

Tymor yr haf  

Os ydych wedi gweld gweithdy sy’n apelio ac sy’n briodol i’ch dosbarth, cysylltwch am fanylion dyddiadau sydd ar gael ar gyfer tymor yr haf.

 Cysylltwch ag Elizabeth Stevens ar 029 2087 8110 neu danfonwch e-bost EStevens@cardiff.gov.uk am fwy o wybodaeth.