Lle gwell na’r Castell i ofyn am law rhywun mewn priodas? 

Ydych chi'n barod i ofyn y cwestiwn ond ddim yn siŵr sut i wneud hynny mewn ffordd arbennig? 

Yma yng Nghastell Caerdydd, ein nod yw ei gwneud hi’n hawdd i chi, felly dyma rai syniadau. 


Taith breifat i ofyn y cwestiwn  

Ewch ar daith breifat gyda’n tywysydd i weld rhai o'n hystafelloedd rhamantus godidog, gan gynnwys y Tŵr Cloc eiconig.   Bydd eich taith yn dod i ben wrth y Grisiau Octagon godidog, y lle perffaith i ofyn y cwestiwn.     

Mae’r daith yn para tua  60 munud. Y gost yw £25 y pen gan gynnwys lluniaeth ysgafn yng nghaffi’r Castell cyn neu ar ôl eich taith.


Taith Breifat i ofyn y Cwestiwn + Blodau a Siampên 

Fel uchod, ond gyda photel o rywbeth arbennig i chi i ddathlu'r achlysur arbennig, a thusw o flodau i fynd adref i gofio'ch diwrnod.

Prosecco a thusw bach o flodau: £110*      

Siampên a thusw mawr o flodau: £150 *

*Mae pris y pecyn i 2 berson.  Gwesteion ychwanegol ar y daith - £25 y pen


Os hoffech ddylunio eich pecyn eich hun, neu os oes rhywbeth penodol yn y Castell yr hoffech ei gynnwys, rhowch wybod i ni wrth archebu a gallwn drafod yr opsiynau gyda chi.

Cysylltwch â ni ar 029 2087 8100 / castellcaerdydd@caerdydd.gov.uk i drefnu.

 

Gwybodaeth bellach:

  • Mae’r Castell yn cynnwys nifer fawr o risiau a llwybrau anwastad.  Os oes gennych unrhyw broblemau symudedd neu fod angen cymorth ychwanegol arnoch rhowch wybod i ni wrth archebu.
  • Bydd angen archebu ymlaen llaw ar gyfer y pecynnau hyn, gan roi o leiaf 7 diwrnod o rybudd i gadarnhau holl elfennau eich pecyn.
  • Efallai na fydd rhai pecynnau ar gael ar rai diwrnodau pan fo’r Castell yn cael ei logi gan drydydd parti.
  • Bydd yr ystafelloedd a welir ar y daith dywys yn amrywio yn ôl argaeledd ac amrywiadau tymhorol yn llwybr y daith.
  • Mae’r holl brisiau’n cynnwys TAW lle bo'n berthnasol a bydd angen talu'n llawn wrth archebu.