Priodasau a Phartneriaethau Sifil

  • Pecynnau priodas personol i wneud eich diwrnod yn un unigryw
  • Priodasau bach ar gyfer hyd at 30 o westeion neu ddathliadau mawr ar gyfer hyd at 150 o westeion
  • Dewis o fwydlenni blasus
  • Ffoniwch 029 2087 8105 i gael rhagor o wybodaeth a threfnu i ddod i weld y lle

 

Castell Caerdydd yw un o’r lleoliadau mwyaf unigryw ar gyfer priodasau yng Nghymru. Mae yma ddewis o wahanol ystafelloedd i chi ar gyfer diwrnod mwyaf bythgofiadwy eich bywyd. Mae’r gerddi hardd hefyd yn ddelfrydol ar gyfer eich lluniau priodas.

Byddwn yn falch iawn o gynllunio pecyn ar gyfer eich diwrnod arbennig, p’un a ydych yn dymuno cynnal rhan o’ch priodas yma neu’r diwrnod cyfan.

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i anrhegion i'r gwahoddedigion a thelerau ffafriol mewn gwestai lleol hefyd.

*(Cost fesul awr am isafswm o 4 awr)

***Yn cynnwys TAW o 20%

***Mae'r manylion yn gywir heddiw sef 01/04/2017