Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Castell Caerdydd yw un o’r lleoliadau mwyaf unigryw ar gyfer priodasau yng Nghymru. Mae yma ddewis o wahanol ystafelloedd i chi ar gyfer diwrnod mwyaf bythgofiadwy eich bywyd. Mae’r gerddi hardd hefyd yn ddelfrydol ar gyfer eich lluniau priodas.

 

  • Pecynnau priodas personol i wneud eich diwrnod yn un unigryw
  • Priodasau bach ar gyfer hyd at 30 o westeion neu ddathliadau mawr ar gyfer hyd at 150 o westeion
  • Dewis o fwydlenni blasus
  • Ffoniwch 029 2087 8105 i gael rhagor o wybodaeth a threfnu i ddod i weld y lle

 

Byddwn yn falch iawn o gynllunio pecyn ar gyfer eich diwrnod arbennig, p’un a ydych yn dymuno cynnal rhan o’ch priodas yma neu’r diwrnod cyfan.

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i anrhegion i'r gwahoddedigion a thelerau ffafriol mewn gwestai lleol hefyd.

 

LLOGI YSTAFELL CASTELL CAERDYDD

PRISIAU LLOGI YSTAFELL

  Llun - Iau Gwe - Sul neu Gwyliau Banc
Y Tŵr Gwesteion £150 £150
Yr Is-grofft £320 £425
Y Neuadd Wledda £525 £650
Y Llyfrgell a'r Ystafell Ymlacio £525 £650
Y Ganolfan Ymwelwyr £400 £550
Cost fesul awr am isafswm o 4 awr.
Prisiau yn cynnwys TAW @ 20%
Manylion yn gywir heddiw sef 01/04/2019

 

PRISIAU LLOGI YSTAFELL o 1 Ebrill 2020

  Llun - Iau Gwe - Sul neu Gwyliau Banc
Y Tŵr Gwesteion £150 £150
Yr Is-grofft £330 £450
Y Neuadd Wledda £525 £660
Y Llyfrgell a'r Ystafell Ymlacio £525 £660
Y Ganolfan Ymwelwyr £420 £570
Cost fesul awr am isafswm o 4 awr.
Prisiau yn cynnwys TAW @ 20%
Manylion yn gywir heddiw sef 01/04/2020