Taith Glywedol

Casglwch eich daith glywedol* a map am ddim o'r Ganolfan Ymwelwyr yna mynd ati i archwilio'r Castell a’r tiroedd yn eich amser eich hun.

Wedi’i leisio gan ddarllenydd newyddion y BBC Huw Edwards, mae’r daith glywedol yn adrodd stori’r safle cymhleth hwn, ac yn sôn am yr unigolion grymus sydd wedi helpu i lywio ei hanes.

Os byddai'n well gennych fynd ar daith dywysedig o amgylch y Castell ac i weld mwy o'r tŷ, gofynnwch wrth y ddesg docynnau am archebu lle ar Daith y Tŷ.

 

Mae’r taith glywedol ar gael mewn 10 iaith

Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Tsieineaidd Mandarin, Japaneeg, Rwsieg a Phortiwgaleg  

Ceir fersiwn o’r daith glywedol i blant hefyd sydd ar gael yn Gymraeg neu Saesneg.

Mae’r offer teithiau clywedol o’r safle yn cynnwys taith iaith arwyddion a thaith i ymwelwyr sydd â nam ar eu golwg (ar gael yn Gymraeg a Saesneg).

Mae fersiynau print bras o’r sgript ar gael hefyd.

 

*yn dibynnu ar argaeledd.