Taith Lleoliad Ffilmio

Mae sioeau teledu poblogaidd y BBC sef Doctor Who, Sherlock, Torchwood a The Sarah Jane Adventures oll wedi defnyddio Castell Caerdydd fel lleoliad ffilmio. Ewch ar y daith dywys arbennig hon o’r Castell i weld lle cafodd y golygfeydd hyn eu ffilmio. Bydd y daith, dan arweiniad tywysydd arbenigol, yn mynd a chi i’r Tŵr Du, Yr Is-grofft, y Llyfrgell, Y Gorthwr a’r Llochesi Adeg Rhyfel.

Bydd y daith yn para tua 40 munud. 

Gellir trefnu teithiau preifat ar gyfer grwpiau llai, isafswm o 4 gwestai sy’n talu.

Addas i grwpiau o 4 o bobl neu ragor.

Cost: £4 y pen (consesiynau’n berthnasol) yn ychwanegol at docyn mynediad i’r Castell, Allwedd y Castell neu Docyn Tymor. 

Ffoniwch 029 2087 8100 am ragor o fanylion.