Taith y Tŷ

Ewch ar Daith drwy’r Ystafelloedd er mwyn gweld rhai o’r ystafelloedd mwyaf ysblennydd ac addurnedig ar wyneb y ddaear.

Ymhlith yr ystafelloedd y byddwch yn ymweld â hwy gyda’ch tywysydd arbenigol mae Ystafell Ysmygu’r Gaeaf, y Feithrinfa, Ystafell Wely’r Ardalydd Bute a’r Ardd ar Ben y To.

Cynhelir y daith bob awr, bob dydd, gan bara tua 50 munud (codir tâl ychwanegol o £3.35 y pen).

Amseroedd Taith y Tŷ
10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00*
* Ddim ar gael yn ystod ein tymor cau cynnar, rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror

 

Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fanylion.

Cliciwch yma i weld pob cwr o’r Ystafell Arabaidd enwog