Yn chwilio am syniadau am anrheg Nadolig neu achlysur arbennig?

Beth am roi diwrnod gwych allan i’ch ffrindiau a’r teulu yn safle hanesyddol eiconig Caerdydd? 

Mae talebau rhodd Castell Caerdydd nawr ar werth a gellir eu defnyddio i brynu tocynnau mynediad i’r Castell, teithiau tywys neu anrhegion a chofroddion yn siop anrhegion y Castell.  

Mae talebau ar gael am £5, £10 a £25 ac yn dod mewn waled arbennig. 

 

Mae talebau ar gael o Swyddfa Docynnau’r Castell neu drwy ffonio 029 2087 8100.