Teithiau Arbenigol

Dysgwch ragor am y safle hanesyddol godidog hwn gydag un o'n teithiau arbenigol. 

 


 

Taith Arbenigwr

I gael ymweliad hollol unigryw, dewiswch daith breifat o Ystafelloedd y Castell gyda'ch tywyswr personol a fydd yn rhoi cipolwg pellach o ystafelloedd godidog y Castell a’r personoliaethau pwerus a drawsffurfiodd y Castell yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r daith hefyd yn cynnwys ymweliad i ystafelloedd ysblennydd Tŵr y Cloc. Mae nifer o risiau serth ac anwastad ar y daith hon.

Mae’r daith yn para tua 90 munud.

Argaeledd: Drwy drefnu ar 029 2087 8100

Addas i grwpiau o 2-8 o bobl (isafswm o 2 gwestai sy’n talu). 

Cost: £27.95 y pen gan gynnwys te neu goffi a chacennau cri ar ôl y daith a llyfr swfenir am ddim.  


 

Taith Curadur (grwpiau yn unig)

Matthew Williams, Curadur y Castell, yw'r prif arbenigwr ar Gastell Caerdydd a gall gynnig safbwynt unigryw ar hanes y Castell, yr addurniadau gwych a dylanwad Arglwydd Bute a’r athrylith o bensaer William Burges.  Mae Taith Curadur yn dechrau gyda sgwrs ddarluniadol cyn eich tywys ar daith drwyadl o amgylch yr ystafelloedd.

Mae’r daith yn para tua 2 awr

Argaeledd: Drwy drefnu ar 029 2087 8100

Addas i grwpiau o hyd at 20 o bobl (isafswm o 20 gwestai sy’n talu).

Cost: £30 y pen gan gynnwys te neu goffi a chacennau cri ar ôl y daith.

 


 

Teithiau Tŵr y Cloc

Tŵr y Cloc yw un o’r tirnodau mwyaf adnabyddus yng Nghaerdydd. Yn y tŵr mae rhai o ystafelloedd mwyaf godidog y Castell. Dilynwch eich tywyswr i fyny’r grisiau troellog o Ystafell Ysmygu’r Gaeaf i Ystafell Ysmygu’r Haf. Mae nifer o risiau serth ar y daith hon  a na fydd yn addas i bobl â symudedd cyfyngedig.

Bydd y daith yn para tua 30 munud ac yn rhedeg ar benwythnosau a gwyliau banc drwy gydol tymor yr haf (Ebrill - Hydref)*

Gellir archebu tocynnau ar y diwrnod o'r Swyddfa Docynnau neu o flaen llaw ar 029 2087 8100. Ffoniwch am fwy o wybodaeth. 

Cost: £4.50 y pen (consesiynau’n berthnasol) yn ychwanegol at docyn mynediad i’r Castell, Allwedd y Castell neu Docyn Tymor.    

Gellir hefyd trefnu teithiau preifat i grwpiau bach am gost ychwanegol o £25 fesul taith, yn ogystal â mynediad i’r Castell (hyd at 6 o bobl, codir tâl ar westeion ychwanegol ar y gyfradd safonol).  Os oes gennych grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod prisiau. 

*Yn unol ag argaeledd; argymhellir archebu ymlaen llaw.

 


 

Taith Lleoliad Ffilmio

Mae sioeau teledu poblogaidd y BBC sef Doctor Who, Sherlock, Torchwood a The Sarah Jane Adventures oll wedi defnyddio Castell Caerdydd fel lleoliad ffilmio. Ewch ar y daith dywys arbennig hon o’r Castell i weld lle cafodd y golygfeydd hyn eu ffilmio. Mae nifer o risiau serth a throellog ar y daith hon.

Bydd y daith yn para tua 40 munud. 

Yn unol ag argaeledd. Ffoniwch 029 2087 8100.

Gellir hefyd trefnu teithiau preifat i grwpiau bach am gost ychwanegol o £25 fesul taith, yn ogystal â mynediad i’r Castell (hyd at 6 o bobl, codir tâl ar westeion ychwanegol ar y gyfradd safonol).  Os oes gennych grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod prisiau.