Teithiau Arbenigol

Dysgwch ragor am y safle hanesyddol godidog hwn gydag un o'n teithiau arbenigol. 

 

 

 

TEITHIAU TŴR Y CLOC

Tŵr y Cloc yw un o’r tirnodau mwyaf adnabyddus yng Nghaerdydd. Yn y tŵr mae rhai o ystafelloedd mwyaf godidog y Castell. Dilynwch eich tywyswr i fyny’r grisiau troellog o Ystafell Ysmygu’r Gaeaf i Ystafell Ysmygu’r Haf. Mae nifer o risiau serth ar y daith hon  a na fydd yn addas i bobl â symudedd cyfyngedig.

Bydd y daith yn para tua 30 munud ac yn rhedeg ar benwythnosau a gwyliau banc drwy gydol tymor yr haf. Sylwch mae nifer o risiau serth ar y daith hon  a na fydd yn addas i bobl â symudedd cyfyngedig.

Gellir archebu tocynnau ar y diwrnod o'r Swyddfa Docynnau neu o flaen llaw ar 029 2087 8100. Ffoniwch am fwy o wybodaeth.

Amseroedd*
10:00 11:00 12:00 13:00
*Mae teithiau Twr Cloc ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc, rhwng Ebrill a Hydref, yn unig. Yn amodol ar argaeledd, argymhellir archebu ymlaen llaw.

 

Yn ychwanegol at eich tocyn, Allwedd y Castell neu Tocyn Tymor Pris Pris o 1 Ebrill
Oedolyn + £4.75 + £5.00
Plentyn (5 - 16 Oed)* + £3.50 + £4.00
Henoed / Myfyriwr / Anabl** + £4.00 + £4.50
Tocyn Teulu Oedolion*** + £13.50 + £15.00
Tocyn Teulu Pobl Hŷn**** + £12.50 + £14.00
* Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn
** Gall un gofalwr ddod mewn am ddim gyda ymwelydd anabl
*** 2 Oedolyn a 2 Blentyn
**** 2 Berson Hŷn a 2 Blentyn

Gellir hefyd trefnu teithiau preifat i grwpiau bach am gost ychwanegol o £25 fesul taith, yn ogystal â mynediad i’r Castell (hyd at 6 o bobl, codir tâl ar westeion ychwanegol ar y gyfradd safonol).  Os oes gennych grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod prisiau.

 

TAITH LLEOLIAD FFILMIO

Mae sioeau teledu poblogaidd y BBC sef Doctor Who, Sherlock, Torchwood a The Sarah Jane Adventures oll wedi defnyddio Castell Caerdydd fel lleoliad ffilmio. Ewch ar y daith dywys arbennig hon o’r Castell i weld lle cafodd y golygfeydd hyn eu ffilmio. Mae nifer o risiau serth a throellog ar y daith hon.

Bydd y daith yn para tua 40 munud. 

Yn unol ag argaeledd. Ffoniwch 029 2087 8100.

Gellir hefyd trefnu teithiau preifat i grwpiau bach am gost ychwanegol o £25 fesul taith, yn ogystal â mynediad i’r Castell (hyd at 6 o bobl, codir tâl ar westeion ychwanegol ar y gyfradd safonol).  Os oes gennych grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod prisiau.

Yn ychwanegol at eich tocyn, Allwedd y Castell neu Tocyn Tymor Pris Pris o 1 Ebrill
Oedolyn + £4.75 + £5.00
Plentyn (5 - 16 Oed)* + £3.50 + £4.00
Henoed / Myfyriwr / Anabl** + £4.00 + £4.50
Tocyn Teulu Oedolion*** + £13.50 + £15.00
Tocyn Teulu Pobl Hŷn**** + £12.50 + £14.00
* Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn
** Gall un gofalwr ddod mewn am ddim gyda ymwelydd anabl
*** 2 Oedolyn a 2 Blentyn
**** 2 Berson Hŷn a 2 Blentyn

 

 

TAITH ARBENIGWR

I gael ymweliad hollol unigryw, dewiswch daith breifat o Ystafelloedd y Castell gyda'ch tywyswr personol a fydd yn rhoi cipolwg pellach o ystafelloedd godidog y Castell a’r personoliaethau pwerus a drawsffurfiodd y Castell yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r daith hefyd yn cynnwys ymweliad i ystafelloedd ysblennydd Tŵr y Cloc. Mae nifer o risiau serth ac anwastad ar y daith hon.

Mae’r daith yn para tua 90 munud.

Argaeledd: Drwy drefnu ar 029 2087 8100

Addas i grwpiau o 2-8 o bobl (isafswm o 2 gwestai sy’n talu). 

Cost: £29.95 y pen gan gynnwys te neu goffi a chacennau cri ar ôl y daith a llyfr swfenir am ddim.

  Pris Pris o 1 Ebrill
Oedolyn £29.95 £39.00
Plentyn (5 - 16 Oed)* £29.95 £39.00
Henoed / Myfyriwr / Anabl** £29.95 £39.00