Teithiau Tŵr y Cloc

Tŵr y Cloc yw un o’r tirnodau mwyaf adnabyddus yng Nghaerdydd. Yn y tŵr mae rhai o ystafelloedd mwyaf godidog y Castell. Dilynwch eich tywyswr i fyny’r grisiau troellog o Ystafell Ysmygu’r Gaeaf i Ystafell Ysmygu’r Haf. Mae nifer o risiau serth a throellog ar y daith hon.

Bydd y daith yn para tua 30 munud.

Argaeledd: Drwy drefnu ymlaen llaw ar 029 2087 8100

Gellir trefnu teithiau preifat ar gyfer grwpiau llai, isafswm o 4 gwestai sy’n talu.

Cost: £4.50 y pen (consesiynau’n berthnasol) yn ychwanegol at docyn mynediad i’r Castell, Allwedd y Castell neu Docyn Tymor.