Tocyn Tymor

Gallwch newid eich tocyn mynediad i Docyn Tymor am £6.50 i oedolion a £3 punt i blant gan gael mynediad am ddim pan fyddwch yn ymweld â'r Castell dros y 12 mis nesaf.

Gwerth ardderchog am 3 blynedd:

  • Mynediad am ddim i'r Castell am 12 mis*
  • Prisiau gostyngol arbennig ar gyfer rhai o'n digwyddiadau
  • Gostyngiad o 10% yn Siop Castell Caerdydd ac yng Nghaffi'r Castell

*Efallai na fydd Allwedd y Castell yn ddilys ar ddiwrnodau rhai digwyddiadau arbennig neu os bydd y Castell wedi cael ei logi gan drydydd parti.