Tocyn y Castell

PRYNNWCH TOCYNNAU AR-LEIN!

Mae pris eich Tocyn y Castell yn gynnwys mynediad at:

  • Tiroedd y Castell
  • Ystafelloedd y Castell
  • Y Gorthwr Normanaidd
  • Y Twneli Rhyfel
  • Y Ganolfan Ddehongli
  • Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig
  • Taith glywedol am ddim (yn dibynnu ar argaeledd).

 

Taith y Tŷ

Ychwanegwch Daith y Tŷ am £3.25!

Gallwch ychwanegu taith o amgylch y tŷ gydag un o’n tywyswyr arbenigol am £3.25 (gostyngiadau ar gael) i weld rhagor o ystafelloedd moethus a chain y Castell. Bydd y daith yn para tua 50 munud.

Bydd y tywysydd yn mynd â chi i weld ystafelloedd nad ydynt wedi’u cynnwys ym mhris Tocyn y Castell, gan gynnwys Ystafell Ysmygu’r Gaeaf, y Meithrinfa, y Lolfa, Ystafell Wely’r Arglwydd Bute a’r Ardd ar ben y to.

 

Prisiau o Ebrill 1af 2018

 

Tocyn Y Castell

+ Taith o'r Tŷ

Oedolyn

£13.00

+ £3.35

Plentyn (5 - 16 Oed)*

£9.25

+ £2.35

Henoed

£11.30

+ £2.85

Myfyriwr

£11.30

+ £2.85

Tocyn Teulu Oedolion (2 Oedolyn 2 Blentyn)

£38.00

+ £9.80

Tocyn Teulu Hŷn (2 Berson Hŷn 2 Blentyn

£35.00

+ £8.80

Plant o dan 5

Am Ddim

 

 

*Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn.

Sylwch, os bydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ar y safle, mae’n bosib y codir tâl ychwanegol.

Sylwch, dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar y safle.

 

Teithiau Arbenigol

Dysgwch ragor am y safle hanesyddol godidog hwn gydag un o'n Teithiau Arbenigol

 

Mynnwch Eich Allwedd i'r Castell!

Cofiwch! Os ydych chi'n byw neu'n gweithio yng Nghaerdydd, gallwch wneud cais am Allwedd y Castell sy'n rhoi mynediad AM DDIM i'r atyniad treftadaeth o safon fyd-eang hon am 3 blynedd.