Tocynnau a Theithiau

Croeso i Gastell Caerdydd. Mae'r safle trawiadol a welwch chi heddiw, yng nghalon prifddinas Cymru, yn gaer Rufeinig ar un adeg, yn gadarnle Normanaidd a phalas ffantasi Gothig Fictoraidd. Rydym yn eich gwahodd i ddod i mewn a dod at ei gilydd dros 2000 o flynyddoedd o hanes diddorol, o anheddiad cynharaf Caerdydd hyd at yr ail ryfel byd a thu hwnt.

 

 

TOCYN Y CASTELL

Archwiliwch y Castell ar eich cyflymder eich hun, mwynhewch y tiroedd prydferth, cerddwch y bylchfuriau a rhyfeddu at rai o'r ystafelloedd sydd wedi'u haddurno'n fwyaf hyfryd y byddwch chi'n debygol o'u gweld.

Wedi'i gynnwys fel rhan o'ch mynediad Docyn y Castell:

 

 

TAITH Y TŶ

Uwchraddio eich tocyn a ewch ar Daith y Tŷ am £3.75 yn unig!

Am dâl bychan gallwch ddilyn yn ôl troed y teulu Bute, gydag un o'n tywyswyr arbenigol ar daith ddiddorol a llawn gwybodaeth am y chadlysoedd byw Fictoraidd ysblennydd. Mae'r daith yn para am oddeutu. 50 munud ac mae'n hanfodol os ydych chi am ymchwilio ychydig mwy dwfn i hanes yr adeilad anhygoel hwn.

Yn ogystal â weld yr Ystafell Arabaidd, y Neuadd Wledda, yr Ystafell Fwyta Fach a'r Llyfrgell, bydd eich canllaw yn eich arwain trwy rhai ystafelloedd nad ydynt ar agor fel rhan o Docyn y Castell. Mae'r ystafelloedd hyn, gan gynnwys Ystafell Ysmygu'r Gaeaf, y Meithrinfa, Yr Ystafell Fyw, Ystafell Wely'r Arglwydd Bute, Yr Ardd To ac nawr yr ystafell Chaucer hefyd, yn cynnwys rhai o'r tu mewn mwyaf trawiadol ac ysblennydd yn y Castell cyfan.

Gellir archebu Teithiau Tŷ wrth gyrraedd Swyddfa Docynnau'r Castell. Ffoniwch 029 2087 8100 i gael mwy o wybodaeth neu i wirio a oes teithiau ar gael.

Amseroedd
10:00 11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00 17:00*
*Ddim ar gael yn ystod ein tymor cau cynnar, rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror

 

TOCYN TYMOR

Uwchraddio eich tocyn am ddim ond £6.50 i oedolion a £3 i blant.

Cofiwch ofyn i staff yn y swyddfa docynnau am Docyn Tymor y Castell.

Mae Tocyn Tymor yn caniatáu i chi ymweld â'r Castell, yn rhad ac am ddim, am flwyddyn gyfan. Efallai y byddwch hefyd yn cael mynediad am bris gostyngol ar rhai ddiwrnodau digwyddiadau arbennig, yn ogystal â gostyngiad yn siop anrhegion y Castell a Bistro Teras y Gorthwr.

  • Mynediad am ddim i'r Castell am 12 mis*
  • Prisiau gostyngol arbennig ar gyfer rhai o'n digwyddiadau
  • Gostyngiad o 10% yn ein siop roddion ac yn Bistro Teras y Gorthwr

*Efallai na fydd Allwedd y Castell yn ddilys ar ddiwrnodau rhai digwyddiadau arbennig neu os bydd y Castell wedi cael ei logi gan drydydd parti.

 

  Tocyn Y Castell + Taith o'r Tŷ
Oedolyn £13.50 + £3.75
Plentyn (5 - 16 Oed)* £9.50 + £2.50
Hŷn / Myfyriwr / Anabl** £11.50 + £3.00
Tocyn Teulu Oedolion*** £39.00 + £10.00
Tocyn Teulu Pobl Hŷn**** £36.00 + £9.00
Plant o dan 5 AM DDIM  
* Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn
** Gall un gofalwr ddod mewn am ddim gyda ymwelydd anabl
*** 2 Oedolyn a 2 Blentyn, plant ychwanegol am £5.50 yr un
**** 2 Berson Hŷn a 2 Blentyn, plant ychwanegol am £5.50 yr un

 

Book now

 


 

Sylwch, os bydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ar y safle, mae’n bosib y codir tâl ychwanegol.

Sylwch, dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar y safle.