Tocynnau a Theithiau

Croeso i Gastell Caerdydd. Mae'r safle trawiadol a welwch chi heddiw, yng nghalon prifddinas Cymru, yn gaer Rufeinig ar un adeg, yn gadarnle Normanaidd a phalas ffantasi Gothig Fictoraidd. Rydym yn eich gwahodd i ddod i mewn a dod at ei gilydd dros 2000 o flynyddoedd o hanes diddorol, o anheddiad cynharaf Caerdydd hyd at yr ail ryfel byd a thu hwnt.

 


 

Tocyn y Castell

Archwiliwch y Castell ar eich cyflymder eich hun, mwynhewch y tiroedd prydferth, cerddwch y bylchfuriau a rhyfeddu at rai o'r ystafelloedd sydd wedi'u haddurno'n fwyaf hyfryd y byddwch chi'n debygol o'u gweld.

Mae pris eich Tocyn y Castell yn gynnwys mynediad at:

  • Tiroedd y Castell
  • Ystafelloedd y Castell
  • Y Gorthwr Normanaidd
  • Y Twneli Rhyfel
  • Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig
  • Taith glywedol am ddim (yn dibynnu ar argaeledd).

 


 

Taith y Tŷ

Uwchraddio eich tocyn a ewch ar Daith y Tŷ am £3.35 yn unig!

Am dâl bychan gallwch ddilyn yn ôl troed y teulu Bute, gydag un o'n tywyswyr arbenigol ar daith ddiddorol a llawn gwybodaeth am y chadlysoedd byw Fictoraidd ysblennydd. Mae'r daith yn para am oddeutu. 50 munud ac mae'n hanfodol os ydych chi am ymchwilio ychydig mwy dwfn i hanes yr adeilad anhygoel hwn.

Yn ogystal â weld yr Ystafell Arabaidd, y Neuadd Wledda, yr Ystafell Fwyta Fach a'r Llyfrgell, bydd eich canllaw yn eich arwain trwy rhai ystafelloedd nad ydynt ar agor fel rhan o Docyn y Castell. Mae'r ystafelloedd hyn, gan gynnwys Ystafell Ysmygu'r Gaeaf, y Meithrinfa, Yr Ystafell Fyw, Ystafell Wely'r Arglwydd Bute a'r Ardd To, yn cynnwys rhai o'r tu mewn mwyaf trawiadol ac ysblennydd yn y Castell cyfan.

 


 

Tocyn Tymor

MYNEDIAD AM DDIM am flwyddyn gyfan!

Uwchraddio eich tocyn am ddim ond £6.50 i oedolion a £3 i blant.

Cofiwch ofyn i staff yn y swyddfa docynnau am Docyn Tymor y Castell.

Mae Tocyn Tymor yn caniatáu i chi ymweld â'r Castell, yn rhad ac am ddim, am flwyddyn gyfan. Efallai y byddwch hefyd yn cael mynediad am bris gostyngol ar rhai ddiwrnodau digwyddiadau arbennig, yn ogystal â gostyngiad yn siop anrhegion y Castell a Bistro Teras y Gorthwr.

 

  • Mynediad am ddim i'r Castell am 12 mis*
  • Prisiau gostyngol arbennig ar gyfer rhai o'n digwyddiadau
  • Gostyngiad o 10% yn ein siop roddion ac yn Bistro Teras y Gorthwr

 

*Efallai na fydd Allwedd y Castell yn ddilys ar ddiwrnodau rhai digwyddiadau arbennig neu os bydd y Castell wedi cael ei logi gan drydydd parti.

 


 

Prisiau

 

Tocyn Y Castell

+ Taith o'r Tŷ

Oedolyn

£13.00

+ £3.35

Plentyn (5 - 16 Oed)*

£9.25

+ £2.35

Henoed

£11.30

+ £2.85

Myfyriwr

£11.30

+ £2.85

Tocyn Teulu Oedolion**

£38.00

+ £9.80

Tocyn Teulu Pobl Hŷn***

£35.00

+ £8.80

Plant o dan 5

Am Ddim

 

* Mae angen i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn
** 2 Oedolyn a 2 Blentyn
*** 2 Berson Hŷn a 2 Blentyn

 

Book now

 


 

Sylwch, os bydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ar y safle, mae’n bosib y codir tâl ychwanegol.

Sylwch, dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar y safle.