Yng nghanol y brifddinas, mae'r safle yr ydych yn ymweld ag ef heddiw yn gaer Rufeinig wedi'i hail-godi, yn gastell Normanaidd trawiadol, ac yn balas ffantasi Gothig ardderchog o oes Fictoria a grëwyd i un o ddynion cyfoethocaf y byd.

Bydd y cyfraddau grŵp yn daladwy am grwpiau o 2 neu fwy sydd wedi cofrestru o flaen llaw. I bob grŵp, mae un arweinydd taith / gyrrwr bws yn cael mynd i mewn am ddim yn ystod y dydd.

 

MANTEISION Y GRŴP


 • Mae’r tâl mynediad yn is
 • Ymweliad am ddim i arweinydd y grŵp a gyrrwr y bws
 • Mannau gollwng a chodi hawdd i fysiau
 • Teithiau a sgyrsiau grŵp arbenigol o amgylch y Castell
 • Taith glywedol mewn 10 o ieithoedd
   

 

PRISIAU MYNEDIAD


Bydd y cyfraddau grŵp yn daladwy am grwpiau o 2 neu fwy sydd wedi cofrestru o flaen llaw. I bob grŵp, mae un arweinydd taith / gyrrwr bws yn cael mynd i mewn am ddim yn ystod y dydd.

Tocyn y Castell

Yn cynnwys y Ganolfan Wybodaeth, Firing Line, canllaw clywedol, Llochesi Rhyfel, Tŵr Normanaidd a Rhandai’r Castell (os ydynt ar gael ).

Amseroedd Agor

Yn ddyddiol heblaw Rhagfyr 25, 26 ac Ionawr 1

Mawrth – Hydref: 9am – 6pm. Cofrestru’r grŵp olaf am 4.50pm

Tachwedd- Chwefror: 9am – 5pm. Cofrestru’r grŵp olaf am 3.50m

Gellir trefnu ymweliadau grŵp a theithiau gydag arweinydd yn fuan yn y bore o 8.30 ymlaen

 

PRISIAU HYD AT 31 MAWRTH 2020

  Tocyn y Castell Taith y Tŷ Taith Tŵr y Cloc Taith Lleoliad Ffilm
Oedolion 17-59 £11.50 + £3.00 + £3.50 + £3.50
Henoed 60+ £10.00 + £2.50 + £2.50 + £3.00
Myfyrwyr £10.00 + £2.50 + £2.50 + £3.00
Plant 5-16 £8.25 + £2.25 £ £2.50 + £2.50

 

PRISIAU O 1 EBRILL 2020

  Tocyn y Castell Taith y Tŷ Taith Tŵr y Cloc Taith Lleoliad Ffilm
Oedolion 17-59 £11.50 + £3.50 + £4.00 + £4.00
Henoed 60+ £10.00 + £3.00 + £3.50 + £3.50
Myfyrwyr £10.00 + £3.00 + £3.50 + £3.50
Plant 5-16 £8.50 + £2.50 + £3.00 + £3.00

 

 


Ffoniwch ni ar 029 2087 8100 i drafod ymweliad eich grŵp


 

 

TEITHIAU GRŴP


Taith o amgylch y Tŷ

Taith 50 munud gydag un o’n tywyswyr arbenigol drwy’r ystafelloedd gwych yn Rhandai’r Castell. Gallwn drefnu teithiau yn Saesneg, yn Gymraeg, yn Ffrangeg neu yn Sbaeneg.

Taith y Connoisseur

Taith breifat ac unigryw sy’n para 90 munud o amgylch Rhandai’r Castell gyda’ch arweinydd arbenigol eich hun a fydd yn rhoi cipolwg manylach i chi ar addurniad gwych y Castell. Yn gynwysedig yn y pecyn mae llyfryn arweiniad a lluniaeth ysgafn ac mae’n fwy addas i grwpiau llai.

Taith Tŵr y Cloc

Gallwch weld Tŵr y Cloc yn hawdd ar orwel y ddinas ac mae’r ystafelloedd y tu mewn iddo ymysg llwyddiannau gorau Burges. Bydd eich grŵp yn dringo’r grisiau carreg troellog o Ystafell Ysmygu’r Gaeaf i dop Tŵr y Cloc ac i Ystafell Ysmygu godidog yr Haf. Caniatewch 30 munud ar gyfer y daith yma.

Taith Lleoliadau Ffilm

Cipolwg gwych ar ardaloedd yn y Castell sydd wedi bod mewn sioeau poblogaidd megis Sherlock, Doctor Who a Torchwood.

 

 

GWLEDDOEDD CYMREIG


Noson fythgofiadwy o groeso Cymreig yn awyrgylch hanesyddol y crypt o’r 15fed ganrif. Ymunwch â ni i fwynhau noson anffurfiol o hwyl lle gallwch fwynhau’r adloniant Cymreig gorau, bwyd Cymreig a’r croeso cynhesaf gan eich croesawyr, a fydd yn eich diddanu gyda detholiad o ganeuon cyfoes a thraddodiadol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 • Blasu medd wrth gyrraedd
 • Cinio 3 chwrs yn cynnwys bwydydd arbenigol lleol* - lawrlwythwch y fwydlen
 • Bydd Meistr y Seremoni’n llywio’r noson ynghyd â’r difyrwyr traddodiadol a’r telynor

Am gost fechan ychwanegol, gall y grwpiau hefyd drefnu taith 30 munud gyda’r nos o’r Tŵr Cloc cyn i’r loddest gychwyn.

 

 

 

MANYLION AM GOFRESTRU


 • Rhaid cofrestru pob ymweliad grŵp o flaen llaw gydag unrhyw ofynion wedi eu nodi ar y pryd
 • Mae’n bosib y caiff grwpiau o 40 o bobl neu fwy eu rhannu’n grwpiau llai cyn y gallant fynd I Ystafelloedd y Castell.
 • Uchafswm o 25 o bobl ar bob taith. Bydd grwpiau mwy wedi eu rhannu a’u cychwyn ar wahanol amseroedd, gydag egwyl o 10 munud rhwng amseroedd cychwyn pob grŵp teithio, yn dibynnu ar argaeledd
 • I gael taith Curadur, rhaid cael o leiaf 20 o bobl yn y grŵp ac uchafswm o 45.

 

 

AWGRYMIADAU DEFNYDDIOL


 • Gallwch wneud y rhan fwyaf o’ch ymweliad ar eich cyflymder eich hun, ond mae’r teithiau’n digwydd ar amseroedd penodol
 • Caniatewch oddeutu 3 awr i ymweld gyda Thocyn y Castell, ac oddeutu 4 awr wrth ychwanegu taith
 • Mae canllawiau clywedol ar gael yn Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Mandarin, Tsieinëeg, Japaneg, Rwsieg a Phortiwgaleg
 • Mae ap swyddogol Castell Caerdydd, yn cynnwys yr arweiniad clywedol, ar gael i’w lawrlwytho’n rhad ac am ddim o siopau ap iTunes a Google Play
 • Parcio i fysiau: mae’r mannau gollwng y tu allan i’r Castell yn cynnig mynediad hawdd i bartïon mewn bysiau, gyda lle parcio gerllaw (y parciau bws agosaf: Gerddi Soffia a’r Ganolfan Ddinesig)

 

 


Ffoniwch ni ar 029 2087 8100 i drafod ymweliad eich grŵp.