Tudalen Atebion

 1. 2008
 2. Glaswellt
 3. Mae'n edrych yn hardd/fel nad yw'r adeilad mor amlwg/er mwyn i loÿnnod byw a gwenyn gael hedfan oddi amgylch/er mwyn bod yn ecogyfeillgar
 4. B
 5. A1.Cywir A2. Anghywir A3. Cywir A4. Anghywir A5. Anghywir
 6. A2
 7. A1.Cywir A2. Cywir A3. Anghywir A4. Cywir A5. Cywir
 8. Mae 55 o faneri i gyd (heb gynnwys yr un ar y Gorthwr) ac mae 14 o faneri Cymru ond mae hynny'n gallu newid ar ddiwrnodau arbennig
 9. Creigiau, Anifeiliaid wedi Marw, Tywod Berwedig, Cychod Gwenyn, Peli Tân, Pennau Pobl wedi Marw
 10. Trebuchet - pe byddai pwysau'r taflegryn a'r pwysau yn y fasged yn gyson
 11. Roedd yn anelu'n eithaf cywir ac yn gallu helpu i chwalu muriau trwchus yn gyflymach nag y gallai dyn ei wneud.
 12. I'w wneud yn gryfach/ni fyddai mor hawdd ei losgi/byddai'n fwy anodd torri i mewn/byddai'n sychach byw yno/oherwydd eu bod eisiau lle mwy parhaol a mwy cyfforddus i fyw
 13. Er mwyn amddiffyn - i'w gwneud yn fwy anodd i'r gelyn ddod at y castell i ymosod
 14. Byddai grisiau yn ei gwneud yn haws ymosod ar y castell
 15. Cranc
 16. Dau
 17. I helpu i ddraenio dŵr o'r to pan mae'n bwrw glaw
 18. Cerrig
 19. Un
 20. Pysgodyn
 21. A1
 22. John, 2ail Iarll Bute (Barwn Caerdydd) John, 3ydd Iarll Bute (Maer)
 23. Malwoden, Llygoden, Broga, Madfall
 24. Does dim ateb cywir I hwn - eich dewis chi ydyw!