Y Ganolfan Ddehongli

Lle ar gyfer 150 o westeion

 

Mae modd addasu’r Ganolfan Ddehongli gyfoes sydd yng nghanol y safle hanesyddol hwn ar gyfer eich digwyddiad nos, boed hynny’n lansiad, derbyniad, bwffe, barbeciw anffurfiol, cinio neu ddawns.

Mae digon o le ar y llawr gwaelod, y gellir ei ddefnyddio at ddibenion amrywiol. Mae modd agor drysau consertina’r llawr hwn i’r teras y tu allan, lle gall gwesteion fwynhau derbyniad diodydd neu farbeciw corfforaethol, gyda golygfeydd heb eu hail o dir y Castell a’r Gorthwr. Mae’r llawr cyntaf yn fwy cysurus ac yn hyblyg iawn. Mae sawl opsiwn yn bosib yma ar gyfer eich digwyddiad.

 

Ar gael

Bob dydd* 7pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

 

Cynllunia Ilawr