Y Ganolfan Ymwelwyr

 

Capasiti - 150 o westeion

Gall y Ganolfan Ymwelwyr gyfoes yng nghanol y safle hanesyddol hwn gael ei haddasu’n hawdd i siwtio’ch digwyddiad chi, boed yn lansiad, derbyniad, bwffe, barbeciw anffurfiol, gwledd neu ddawns.

Mae’r lleoliad ar y llawr daear yn cynnig gofod mawr, hyblyg ar gyfer gwahanol fathau o osodiadau. Gall y drysau consertina gael eu hagor i’r teras lle gall gwesteion fwynhau derbyniad diodydd neu farbeciw corfforaethol gyda golygfeydd ysblennydd o Orthwr y Castell a’r tiroedd.

 

Argaeledd:

Bob dydd* o 7pm-1am (Canol nos ar ddydd Sul)

*heblaw 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr