Y Ganolfan Ddehongli

Parti Nos

Lle ar gyfer 150 o westeion

 

Mae modd addasu’r Ganolfan Ddehongli gyfoes sydd yng nghanol y safle hanesyddol hwn ar gyfer eich parti nos, a bydd digon o le i ddawnsio. Mae cynllun soffistigedig a minimalaidd yr ystafell hon yn drawiadol, gyda’r mur Rhufeinig gwreiddiol yn ganolbwynt ar y llawr gwaelod. Mae modd agor drysau consertina’r llawr hwn i’r teras y tu allan, lle gall gwesteion fwynhau derbyniad diodydd neu farbeciw anffurfiol, gyda golygfeydd heb eu hail o dir a Gorthwr y Castell.

Mae pob llawr yn y Ganolfan Ddehongli yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

 

Ar gael

Bob dydd* 7pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr