Y Gorthwr Normanaidd

Mae’r Gorthwr deuddeg ochr yng Nghaerdydd yn un o’r goreuon yng Nghymru. Mae’r waliau allanol yn ‘gragen’ i’r adeiladau llai oddi mewn iddo. O ben y Gorthwr ceir golygfeydd bendigedig o’r ddinas, ac i’r gogledd gallwch weld hyd at Gastell Coch.  Mae tua 50 o risiau carreg serth yn arwain at fynedfa’r Gorthwr, a mwy i ddringo i weld y golygfeydd, ond mae’n werth chweil gwneud.