Y Llyfrgell a’r Ystafell Ymlacio

Lle ar gyfer 70 o westeion (y Llyfrgell), 100 o westeion (y Llyfrgell a’r Ystafell Ymlacio)

Mae modd mynd i’r Llyfrgell yn syth o’r brif Fynedfa. Y Llyfrgell yw'r lle perffaith ar gyfer derbyniad diodydd.

Mae’r holl ddodrefn yn yr ystafell hon yn rhai gwreiddiol, gyda’r silffoedd llyfrau wedi’u cerfio’n odidog wedi’u gosod yn erbyn y waliau mewnol. Mae manylder yr anifeiliaid, yr adar a’r pryfed yn drawiadol. Mae modd i’ch gwesteion ddringo’r Grisiau Octagon i fynd i’r Neuadd Wledda.

Yr Ystafell Ymlacio yw'r unig brif ystafell yng Nghastell Caerdydd sydd wedi goroesi o’r ddeunawfed ganrif. Mae portreadau o’r teulu Bute a’u hynafiaid yn addurno’r lle, a cheir golygfeydd godidog o’r Gorthwr a thir y Castell. Mae modd gosod a threfnu'r Ystafell Ymlacio mewn unrhyw ffordd.

 

Ar gael

Mawrth - Hydref - 6pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

Tachwedd – Chwefror* - 5pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr