Y Llyfrgell

Derbyniad Diodydd

Lle ar gyfer 70 o westeion (y Llyfrgell), 100 o westeion (y Llyfrgell a’r Parlwr Mawr)

 

Mae’r llyfrgell, sydd wedi’i haddurno’n drawiadol ac yn foethus, yn ddelfrydol ar gyfer derbyniad diodydd. Mae modd defnyddio’r ystafell hon, sy’n cynnwys yr holl ddodrefn gwreiddiol, ar y cyd â’r Parlwr Mawr, neu’r Neuadd Wledda. Mae modd i’ch gwesteion fynd i’r ystafell hon drwy ddringo’r Grisiau Octagon godidog.

 

Ar gael

Mawrth - Hydref - 6pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

Tachwedd – Chwefror* - 5pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr