Y Mur Rhufeinig

Am bron 900 o flynddoedd, roedd rhannau Rhufeinig Castell Caerdydd dan bridd ac yn angof, ond cawsant eu darganfod ym 1888 pan benderfynodd 3ydd Ardalydd Bute godi tŵr newydd ac i’w weithwyr ganfod gweddillion y gaer Rufeinig. Mae cloddfeydd archeolegol a wnaed yn awgrymu mai hon oedd y gyntaf o bedair caer, pob un o faint gwahanol, a oedd ar y safle presennol.  Gallwch weld gweddillion y Mur Rhufeinig yn y Ganolfan Ddehongli.