Y Neuadd Wledda

Lle ar gyfer 100 o westeion

 

Y neuadd ysblennydd hon yw ystafell fwyaf ac un o ystafelloedd mwyaf trawiadol y Castell. Roedd y teulu Bute yn ei defnyddio i ddiddanu gwesteion. Gyda’i nenfydau uchel a’i goleuni atmosfferig, dyma ystafell ysblennydd ar gyfer eich digwyddiad. Mae’n bosib i chi gael derbyniad diodydd yn y Llyfrgell a’r Parlwr Mawr hefyd.

Mae’r Neuadd Wledda yn ystafell hyblyg y gellir ei defnyddio ar gyfer gwahanol ddigwyddiadau. Mae modd gosod byrddau yn un rhes, neu ddefnyddio byrddau crwn. Mae lle ar gyfer hyd at dri cherddor yn Oriel y Clerwyr.

Ni chaniateir dawnsio yn y Neuadd Wledda, am resymau cadwraeth. Ond, mae lle i ddawnsio yn yr Is-grofft ac yn y Ganolfan Ddehongli yn y Castell.

 

Ar gael

Mawrth - Hydref - 6pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

Tachwedd – Chwefror* - 5pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr