Y Neuadd Wledda

Ceremoni a / neu Gwledd Priodas

 

Lle ar gyfer 100 o westeion

 

Y neuadd ysblennydd hon yw ystafell fwyaf ac un o ystafelloedd mwyaf trawiadol y Castell. Roedd y teulu Bute yn ei defnyddio i ddiddanu gwesteion. Gyda'i nenfydau uchel a’i goleuni atmosfferig, dyma ystafell ysblennydd ar gyfer eich dathliadau. Mae'n bosib i chi gael derbyniad diodydd yn y Llyfrgell hefyd.

 

Ar gael

Mawrth - Hydref - 6pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

Tachwedd – Chwefror* - 5pm-1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr