Neidio i'r prif gynnwys

CROESO NOL

Mae Castell Caerdydd bellach ar agor i ymwelwyr eto ac yn syml ni allwn aros i’ch croesawu yn ôl mewn modd diogel a chyfrifol.

Er mwyn helpu i reoli nifer yr ymwelwyr, bydd yn ofynnol i bawb (gan gynnwys deiliaid Allwedd y Castell a Thocyn Blynyddol) archebu slot cyrraedd wedi’i amseru ymlaen llaw. Bydd tocynnau ar gael i’w harchebu bob dydd Gwener ar gyfer yr wythnos ganlynol.

Bydd rhai rhannau o’r Castell yn parhau ar gau oherwydd pellter cymdeithasol ac ni fyddwn yn cynnig unrhyw deithiau tywys nes y rhoddir rhybudd pellach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn ôl yma am y diweddariadau diweddaraf cyn cynllunio’ch ymweliad.

Cyn ailagor, rydym wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch newydd ar waith. Gofynnwn i bob ymwelydd barchu’r rheolau a’r canllawiau, er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill. Gall staff gysylltu â’r rhai nad ydynt yn dilyn y canllawiau a gellir gofyn iddynt adael. Ni oddefir cam-drin o unrhyw fath.

SUT I ARCHEBU

  • Tocynnau ar werth bob dydd Gwener am 10am ar gyfer yr wythnos ganlynol (Llun – Sul) ar-lein yn unig
  • Yr amserlenni sydd ar gael yw 10:00 / 12:00 / 14:00
  • Mae gan boblotlot gapasiti o 70 tocyn mynediad a 70 slot deiliad allwedd
  • Gellirprynuunrhywdocynnausy’nweddillo’rswyddfadocynnau ar ddiwrnod yr ymweliadond
  • rydym yn argymell archebu ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eich siomi

PA RANNAU O’R CASTELL SYDD AR AGOR?

Tiroedd y Castell Pellhau cymdeithasol.
Llwybr y Bwlchfyrau System un ffordd a pellhau cymdeithasol.
Y Llochesi Rhyfel System un ffordd a pellhau cymdeithasol.
Y Gorthwr Normanaidd Capasiti cyfyngedig a phellhau cymdeithasol ar waith.
Y Rhandai Fictoraidd Capasiti cyfyngedig a phellhau cymdeithasol ar waith.
Caffi’r Castell Bwydlen gyfyngedig a dim seddi dan do, talwch yn ddigyswllt os yn bosibl.
Y Siop Rhoddion Amrediad cyfyngedig ar werth yn y swyddfa docynnau, ystod lawn ar gael ym mis Medi 2020.
Taith Glywedol Lawrlwythwch ein canllaw sain am ddim ar eich ffôn, chwiliwch am Gastell Caerdydd yn y siop apiau.
Wal Rufeinig a Chornel y Cerbyd Dod ym mis Medi 2020.
Amgueddfa Firing Line Dod ym mis Medi 2020.
Y Trebuchet Pellhau cymdeithasol.

Sylwch, er budd diogelwch, bydd y rhestr hon yn destun newid, heb rybudd ymlaen llaw, yn ôl yr amgylchiadau.

Frequently Asked Questions

Is the Castle open to visitors again?

The Castle grounds are now open, free of charge, visitors are welcome to come in and walk the Castle walls, relax on the lawn or use the socially distanced tables and chairs. The Castle interiors are not currently open to the public, nor are we able to offer any guided tours or audio guides. Closed areas include the Visitor Centre, Castle Apartments, Norman Keep, Firing Line Museum and Gift Shop. The Keep Terrace Bistro is serving drinks and light refreshments, outdoors only.

Can I bring food & drink in to the grounds?

Yes, we encourage you to bring your own food & drink, or to purchase from nearby outlets and enjoy it within the open air setting of the Castle grounds. Please make sure to use the facilities responsibly and to place all litter in bins, or take it away with you.

When will the Castle interiors be open again?

We have no date for reopening the Castle interiors at the moment, we will continue to follow Government advice and guidance and look forward to welcoming visitors when it is safe and responsible to do so.

Will there be facilities open?

Yes, there will be open toilet facilities with hand washing and hand sanitiser available.

Can I still buy or renew a Castle Key?

Yes, you can still sign-up for a new Castle Key or renew an existing one and, because we had to close during lockdown, we’re even adding an extra 3 months to the lifespan of all new Key cards and renewals until March 2023.

castle social

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.