Yr Arglwydd Dumfries

Lle i’r nifer ganlynol o bobl: 

Theatr 50 ar y mwyaf

Derbyniad gyda phawb ar eu traed 50 ar y mwyaf

Ystafell fwrdd 24 ar y mwyaf

Bwrdd Bloc 16 ar y mwyaf

Siâp U Bedol 20 ar y mwyaf

 

Wrth galon ystafelloedd y Castell, gyda golygfeydd godidog dros Diroedd y Castell, dyma ystafell breifat sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd a chyflwyniadau canolig eu maint.  Wedi eu hadeiladu gan Bedwerydd Ardalydd Bute yn yr oes Edwardaidd, meithrinfa ddydd i saith plentyn y teulu oedd Ystafelloedd yr Arglwydd Dumfries yn wreiddiol. Yn ddiweddarach, fe’u defnyddiwyd gan Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ganol yr Ugeinfed Ganrif.

 

Argaeledd

8am-5pm Ddydd Llun i Ddydd Gwener