Yr Is-grofft

Lle ar gyfer 100 o westeion

Mae'r Is-grofft, â’i nenfwd carreg cromennog, yn un o rannau hynaf y Castell, yn dyddio’n ôl i’r bymthegfed ganrif, ac yma cynhelir Gwleddoedd Cymreig poblogaidd Castell Caerdydd. Gyda gorchuddion a baneri’n addurno’r ystafell, mae’r Is-grofft yn llawn awyrgylch, ac mae yna far preifat ac ystafell dderbyn lle mae modd cynnal cyfarfodydd busnes, cyflwyniadau, ciniawau, prydau nos a dawnsio.

Mae’r Is-grofft yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

 

Ar gael

Bob dydd* tan 1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr