Yr Is-grofft

Seremoni, Gwledd Briodas, Parti Nos

Lle ar gyfer 100 o westeion

 

Mae’r Is-grofft yn un o rannau hynaf y Castell, yn dyddio’n ôl i’r bymthegfed ganrif. Mae gorchuddion a baneri’n ei addurno, ac mae’r ystafell â’i nenfwd carreg cromennog yn llawn atmosffer. Mae yna far preifat ac ystafell dderbyn hefyd.

Mae'r Is-grofft yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

 

Ar gael

Bob dydd* tan 1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr