Y Ganolfan Groeso

P'un a ydych chi'n ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu'n chwilio am ffyrdd newydd o brofi'r ddinas, mae'r Canolfan Groeso yma i'ch helpu chi.

Mae Canolfan Groeso Caerdydd ar gyfer ymwelwyr a phobl leol, ac mae’n cynnig popeth o gymorth gydag amserlenni bysiau a archebu llety, i gofroddion ac anrhegion. Felly, galwch mewn i’n Canolfan Groeso lle bydd y tîm gwybodus ar gael i’ch helpu i wneud y gorau o’ch ymweliad â Chaerdydd.

O fis Mai 2018, mae ein Canolfan Groeso bellach wedi’i leoli yn diroedd Castell Caerdydd.

Oes angen i mi prynu tocyn i fynd i mewn?
Na, ni fydd angen i chi dalu am fynediad i gael mynediad at y Ganolfan Groeso ac, tra byddwch chi yno, gallwch hefyd bori Siop Anrhegion y Castell neu ymlacio a ail-lenwi yn Bistro Teras y Gorthwr.

Mae gan y Ganolfan Groeso amrywiaeth o fapiau Ymwelwyr Caerdydd a thaflenni gwybodaeth defnyddiol y gallwch eu cymryd gyda chi.

Bydd ein tîm cyfeillgar, amlieithog a gwybodus yn rhoi gwybodaeth bersonol i chi ac awgrymiadau mewnol am y ddinas i’ch helpu i wneud y gorau o’ch amser yng Nghaerdydd.

Ffôn: +44 (0)29 2087 8101
E-Bost: visitor@cardiff.gov.uk
Cyfeiriad: Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 3RB