Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion

Ystafelloedd hunangynhaliol, unigryw yw’r rhain, a oedd yn cael eu defnyddio gan westeion a chyfeillion pennaf Arglwydd Bute. Erbyn hyn mae Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion yn cynnig lle hyblyg ar gyfer cyfarfodydd busnes, seminarau, ciniawau preifat ac ati. Mae Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion yn cynnwys yr Ystafell Gollen a’r Ystafell Dderw, ac mae’r pecyn llogi’n cynnwys y ddwy ystafell hyn.

Mae'r Ystafell Gollen yn gysurus a choeth - y lle perffaith ar gyfer cinio preifat neu gyfarfod bwrdd. Mae’r Ystafell Dderw’n ddelfrydol ar gyfer sesiynau trafod, derbyniadau diodydd neu i ymlacio.

Mae Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion yn sicr o greu argraff ar eich gwesteion gyda'r golygfeydd godidog o’r Gorthwr Normanaidd a thir y Castell.

Gan fod nifer o risiau yng Nghastell Caerdydd, nid yw Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn na gwesteion sy’n cael anawsterau symud.

 

Ar gael

Bob dydd* tan 1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr