Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion

Seremoni, Gwledd Briodas, Derbyniad Diodydd

Lle ar gyfer 30 o westeion

 

Arferai’r ystafelloedd hyn gael eu defnyddio gan westeion a chyfeillion pennaf Arglwydd Bute, ond mae Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion bellach yn unedau hunangynhaliol sy'n cynnig golygfeydd godidog o’r Gorthwr Normanaidd a thir y Castell. Cynhelir seremonïau a gwleddoedd priodas yn yr Ystafell Gollen ac mae Derbyniadau Diodydd ar gael yn yr Ystafell Dderw.

Oherwydd bod nifer o risiau yng Nghastell Caerdydd, nid yw Ystafelloedd Tŵr y Gwesteion yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn na gwesteion sy’n cael anawsterau symud.

 

Ar gael

Bob dydd* tan 1am (hanner nos ar ddydd Sul)

*heblaw am 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr