Neidio i'r prif gynnwys

Gŵyl Y Gaeaf Caerdydd

Dyddiad(au)

16 Tach 2023 - 02 Ion 2024

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Bydd digwyddiad enwog a phoblogaidd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn dychwelyd yn 2022. Wedi’i rannu ar draws dau leoliad yng nghanol y ddinas unwaith eto, bydd ymwelwyr nawr yn gallu mwynhau Gŵyl y Gaeaf yng Nghastell Caerdydd ac ar Lawnt Neuadd y Ddinas.

 

Y Llwybr Iâ

Eleni, bydd Llawr Sglefrio a Llwybr Iâ Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn cael eu gosod o fewn tiroedd prydferth Castell Caerdydd gyda’r Gorthwr Normanaidd yn gefndir iddynt. Mae’r llawr sglefrio dan do 40m x 15m, gyda’r Llwybr Iâ 150m, yn addas ar gyfer pob oedran a gallu. Mae sesiynau hygyrch ar gael bob prynhawn Mercher rhwng 13:30 a 14:30.

Mae tocynnau ar gyfer y sesiynau sglefrio iâ ar werth nawr.

 

Cymhorthion Sglefrio ar gyfer Gwesteion Llai

Bydd y pengwiniaid enwog yn dychwelyd ac mae’r nythfa wedi tyfu! Erbyn hyn mae hyd yn oed mwy o gymhorthion sglefrio ar gael i blant sydd angen cymorth ar yr iâ. Rhaid archebu ymlaen llaw.

 

Bwyd a diod y Nadolig

O dortilas pwdin Efrog sylweddol i falws melys wedi’u tostio, bydd digon o opsiynau ar gael o fewn muriau’r Castell.