Neidio i'r prif gynnwys

Ar hyn o bryd mae Castell Caerdydd a'i dir ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol a byddant yn ailagor i'r cyhoedd o Sad 29 Ionawr, mae tocynnau ar gael i'w harchebu nawr. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn fuan.

CROESO I GASTELL CAERDYDD

Mae Castell Caerdydd yn un o brif atyniadau treftadaeth Cymru ac yn safle o arwyddocâd rhyngwladol. Wedi’i leoli yng nghanol y brifddinas, o fewn parcdiroedd hardd, mae gan y Castell bron i 2,000 o flynyddoedd o hanes yn aros i gael ei dadorchuddio.

Allwedd y Castell

2000 MLYNEDD O HANES YNG NGHALON Y DDINAS

Dechreuodd y cyfan yn y ganrif 1af OC gan y Rhufeiniaid, a adeiladodd y cyntaf mewn cyfres o gaerau. Yn yr 11eg ganrif, adeiladodd y Normaniaid y Gorthwr sy’n dal i ddominyddu Lawnt y Castell hyd heddiw. Dechreuodd Arglwyddi Morgannwg canoloesol weithio ar y Tŷ yn ystod y 15fed ganrif.

Gadawodd y teulu Bute eu marc ar y ddinas gyfan yn y 19eg ganrif, fe wnaethant hefyd drawsnewid y Tŷ i’r gartref Gothig Fictoraidd didraidd y welwn heddiw. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, defnyddiwyd y waliau o amgylch y Castell fel llochesi cyrch awyr; man diogel i filoedd o ddinasyddion Caerdydd. Mae ailadeiladu’r llochesi wedi cael ei agor i ymwelwyr ei archwilio.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.