Archebwch Ar-lein >

Os ydych yn byw neu yn gweithio yng Nghaerdydd mynnwch eich Allwedd

Sinema Danddaearol

Mae Sinema Danddaearol Castell Caerdydd yn ailagor mewn pryd ar gyfer Gŵyl Animeiddio Caerdydd a gwyliau'r Pasg!  

Darganfod Mwy
Plan your Visit

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd

Cliciwch yma
0066a

Y lle i gyfarfod yn 2018 -  Cynnig Arbennig cyfradd dirprwyon dydd  

Cliciwch yma