Archebwch Ar-lein >

Os ydych yn byw neu yn gweithio yng Nghaerdydd mynnwch eich Allwedd

Sgarmes Ganoloesol Fawreddog - Castell Caerdydd

TWRNAMAINT NEWYDD y marchogion gyda The Warwick Warriors, gyda phebyll lliwgar, marchogion bonheddig ac arddangosiadau hebogyddiaeth syfrdanol, mae hwn yn addo bod yn ddiwrnod gwych o deithio yn ôl mewn amser a mwynhau hwyl ddi-bendraw i'r teulu.  

Dargandyddwch Mwy!
Plan your Visit

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd

Cliciwch yma
0066a

Y lle i gyfarfod yn 2018 -  Cynnig Arbennig cyfradd dirprwyon dydd  

Cliciwch yma