Archebwch Ar-lein >

Os ydych yn byw neu yn gweithio yng Nghaerdydd mynnwch eich Allwedd

Sinema Calan Gaeaf yng Nghastell Caerdydd

Mae Sinema Calan Gaeaf yn dychwelyd i Gastell Caerdydd yr Hydref hwn gyda thri diwrnod o ffilmiau ddychrynllyd!  

Darganfyddwch Mwy!
Plan your Visit

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd

Cliciwch yma
0066a

Y lle i gyfarfod yn 2018 -  Cynnig Arbennig cyfradd dirprwyon dydd  

Cliciwch yma