Archebwch Ar-lein >

Os ydych yn byw neu yn gweithio yng Nghaerdydd mynnwch eich Allwedd

Comedi yn y Castell

Noson o gomedi yn yr Is-grofft o'r 15 ganrif yng Nghastell Caerdydd a gyflwynwyd gan Little Wander, crewyr y Gŵyl Comedi Machynlleth.  

Darganfyddwch Mwy!
Plan your Visit

Dyma gyngor defnyddiol i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Chastell Caerdydd

Cliciwch yma
0066a

Y lle i gyfarfod yn 2018 -  Cynnig Arbennig cyfradd dirprwyon dydd  

Cliciwch yma